Phần mềm: Khác

Microsoft .NET Framework 4.0.30319.1

Microsoft .NET Framework4.0.30319.1

Nền tảng của các ứng dụng .NET

5:17 PM 16.12.2012

105,607

65,930

TypingMaster Pro 7.0.1.794

TypingMaster Pro7.0.1.794

Luyện kỹ năng đánh máy

5:11 PM 16.12.2012

47,370

31,387

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.5.1 RC

MICROSOFT .NET FRAMEWORK4.5.1 RC

Microsoft .NET Framework là chương trình hỗ trợ Windows thực thi các ứng dụng trên nền .NET.

8:20 PM 12.09.2013

11,058

5,569

Game Booster Premium 2.3.0.113

Game Booster Premium2.3.0.113

Giải pháp chơi game nặng cho máy cấu hình thấp

5:12 PM 16.12.2012

17,870

5,510

AutoIt 3.3.4.0

AutoIt3.3.4.0

Edit file .exe

2:28 AM 22.05.2012

16,359

3,628

RapidTyping Typing Tutor 2.9.6

RapidTyping Typing Tutor2.9.6

Phần mềm Luyện đánh máy cực hay

10:17 PM 17.05.2012

11,121

2,604

Active Desktop Calendar 7.92

Active Desktop Calendar7.92

Bộ lịch trang trí cho destop

2:40 AM 22.05.2012

9,057

2,064

Video2Webcam 3.1.9.6

Video2Webcam3.1.9.6

Giả lập webcam chat bằng hình ảnh hoặc video clip

5:07 PM 16.12.2012

8,086

1,731

Automatic Wallpaper Changer 4.8.2

Automatic Wallpaper Changer4.8.2

Tự động đổi hình nền desktop

5:01 PM 16.12.2012

9,300

1,730

Office Tab Enterprise 9.51

Office Tab Enterprise9.51

Duyệt Office theo tab như web online

7:21 PM 19.03.2013

7,243

1,460

Góp ý
Về đầu trang