Phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Microsoft Office Enterprise 2007

Microsoft OfficeEnterprise 2007

Phầm mềm soạn thảo văn bản chuyên nghiệp

1:19 AM 17.05.2012

66,992

252,052

Mobipocket Reader Desktop 6.2

Mobipocket Reader Desktop6.2

Phần mềm đọc file .prc

6:45 PM 17.05.2012

185,944

84,809

Foxit Reader 4.0.0.0619

Foxit Reader4.0.0.0619

Đọc file .pdf FREE

4:07 AM 22.05.2012

111,889

41,034

Từ điển Lạc Việt 2009

Từ điển Lạc Việt2009

Từ điển Anh - Việt

5:24 PM 17.05.2012

146,245

40,320

Multidictionary 9.0

Multidictionary9.0

Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

11:05 AM 27.03.2013

44,683

25,025

Font Chữ Việt Nam

Font ChữViệt Nam

~1400 font

4:58 AM 17.05.2012

79,353

22,860

Từ điển Lạc Việt 2011

Từ điển Lạc Việt2011

Lạc Việt MTD for Students

8:35 PM 25.12.2012

67,475

21,639

Math Type 6.7

Math Type6.7

Soạn thảo công thức toán học

10:46 PM 12.12.2012

76,409

20,595

Office 2003 Mini Pro

Office2003 Mini Pro

Soạn thảo văn bản

8:12 PM 28.06.2012

52,178

19,246

MathType 6.8

MathType6.8

Phần mềm soạn thảo công thức toán học thuận tiện

11:17 AM 22.02.2013

20,371

14,770

Góp ý
Về đầu trang