Phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Mobipocket Reader Desktop 6.2

Mobipocket Reader Desktop6.2

Phần mềm đọc file .prc

6:45 PM 17.05.2012

185,555

84,770

Từ điển Lạc Việt 2009

Từ điển Lạc Việt2009

Từ điển Anh - Việt

5:24 PM 17.05.2012

144,812

40,115

Foxit Reader 4.0.0.0619

Foxit Reader4.0.0.0619

Đọc file .pdf FREE

4:07 AM 22.05.2012

109,663

40,538

Font Chữ Việt Nam

Font ChữViệt Nam

~1400 font

4:58 AM 17.05.2012

78,580

22,695

Math Type 6.7

Math Type6.7

Soạn thảo công thức toán học

10:46 PM 12.12.2012

74,066

20,154

Từ điển Lạc Việt 2011

Từ điển Lạc Việt2011

Lạc Việt MTD for Students

8:35 PM 25.12.2012

66,509

21,494

Microsoft Office Enterprise 2007

Microsoft OfficeEnterprise 2007

Phầm mềm soạn thảo văn bản chuyên nghiệp

1:19 AM 17.05.2012

65,433

222,987

Office 2003 Mini Pro

Office2003 Mini Pro

Soạn thảo văn bản

8:12 PM 28.06.2012

51,443

19,001

MathType 6.7a

MathType6.7a

Soạn thảo các công thức toán học

1:52 PM 16.12.2012

46,192

13,364

Multidictionary 9.0

Multidictionary9.0

Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

11:05 AM 27.03.2013

43,997

24,948

Góp ý
Về đầu trang