Download Adobe Photoshop Portable

Tất cả phiên bản phần mềm Adobe Photoshop Portable

Adobe Photoshop Portable CS5

Adobe Photoshop PortableCS5

Sử dụng PTS CS5 không cần cài đặt

2:13 AM 22.05.2012

Trong bộ công cụ CS5, phần mềm quen thuộc và nổi tiếng nhất vẫn là Adobe Photoshop CS5. Bài viết này sẽ đặc biệt giới thiệu các tính năng mới hoặc được cải thiện trong Adobe Photoshop CS5. Adobe Photoshop CS5 Portable | Sử dụng PTS CS5 không cần cài đặt - Complex selections made...

Góp ý
Về đầu trang