Phần mềm: Advanced Renamer Portable 3.59

Advanced Renamer Portable 3.59

Đổi tên files/folders hàng loạt

Danh mục Không cài đặt

Phần mềmCrack

Ngày đăng5:28 PM 01.09.2013

Lượt xem5,732

Lượt tải902

Advanced Renamer Portable

Thông tin chi tiết:

Advanced Renamer là công cụ miễn phí cho phép đổi tên files/folders hàng loạt.
Advanced Renamer cung cấp cho bạn 12 cách khác nhau giúp đổi tên files/folders. Ngoài ra, bạn còn có thể thêm, bớt,… cũng như Copy, chuyển đổi, … hay Undo lại "hàng loạt".

Tính năng chính:
- Xem trước tên đổi trong thời gian thực.
- Đổi tên dựa Tag.
- Đổi tên cùng với thông tin MP3/ID3.
- Sử dụng Regular hoặc Wildcards.
- Hỗ trợ đổi tên file ảnh với EXIF.
- Hiển thị thumbnails của file ảnh đổi tên.
- Đổi tên với video tags.
- Sử dụng thông tin GPS từ file ảnh.
- Hỗ trợ cả files lẫn folders.
- Có thể đảo ngược tất cả các quá trình đổi tên.
- Nhiều cách để đổi tên.
- Có thể dùng nhiều cách cùng 1 lúc.
- Tác vụ chính: Rename, copy, move.
- Set chuẩn timestamps và file attributes.

12 phương thức đổi tên:
- Đổi tên với Tags.
- Thay đổi tên files theo từng trường hợp.
- Di chuyển/Xoá bộ phận của tên files.
- Di chuyển chi tiết trong tên files.
- Thay đổi bộ phân trong tên files.
- Thêm text vào tên files.
- Chuyển các phần của tên files.
- Đổi tên theo danh sách sẵn.
- Thay đổi file attributes.
- Thay đổi file timestamp.
- Chỉnh sửa/Trau chuốt tên files.
- Đánh số thứ tự

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang