Phần mềm: Advanced Renamer 3.60

Advanced Renamer 3.60

Công cụ miễn phí cho phép đổi tên files/folders hàng loạt

Danh mục Hệ điều hành, Không cài đặt

Phần mềmFree

Ngày đăng8:25 PM 14.09.2013

Lượt xem5,119

Lượt tải840

Advanced Renamer

Thông tin chi tiết:

Advanced Renamer là công cụ miễn phí cho phép đổi tên files/folders hàng loạt.
Advanced Renamer cung cấp cho bạn 12 cách khác nhau giúp đổi tên files/folders. Ngoài ra, bạn còn có thể thêm, bớt,… cũng như Copy, chuyển đổi, … hay Undo lại "hàng loạt".

Tính năng chính:
-Xem trước tên đổi trong thời gian thực.
-Đổi tên dựa Tag.
-Đổi tên cùng với thông tin MP3/ID3.
-Sử dụng Regular hoặc Wildcards.
-Hỗ trợ đổi tên file ảnh với EXIF.
-Hiển thị thumbnails của file ảnh đổi tên.
-Đổi tên với video tags.
-Sử dụng thông tin GPS từ file ảnh.
-Hỗ trợ cả files lẫn folders.
-Có thể đảo ngược tất cả các quá trình đổi tên.
-Nhiều cách để đổi tên.
-Có thể dùng nhiều cách cùng 1 lúc.
-Tác vụ chính: Rename, copy, move.
-Set chuẩn timestamps và file attributes.

12 phương thức đổi tên:
-Đổi tên với Tags.
-Thay đổi tên files theo từng trường hợp.
-Di chuyển/Xoá bộ phận của tên files.
-Di chuyển chi tiết trong tên files.
-Thay đổi bộ phân trong tên files.
-Thêm text vào tên files.
-Chuyển các phần của tên files.
-Đổi tên theo danh sách sẵn.
-Thay đổi file attributes.
-Thay đổi file timestamp.
-Chỉnh sửa/Trau chuốt tên files.
-Đánh số thứ tự

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang