Download BitTorrent

Tất cả phiên bản phần mềm BitTorrent

BitTorrent 7.8.2 Build 30265

BitTorrent7.8.2 Build 30265

Hỗ trợ download tóc độ cao băng thông rộng

11:57 PM 29.10.2013

BitTorrent là một chương trình chia sẻ dữ liệu theo giao thức các mạng ngang hàng chuyển tải trực tiếp cho nhau. BitTorrent là một phương thức phân phối hàng loạt lượng dữ liệu lớn đi khắp nơi mà không cần phải có các nhà phân phối và tốn chi phí các thứ...

BitTorrent 7.8.1 Build 30004

BitTorrent7.8.1 Build 30004

Trình download Torrent mạnh mẽ

378 lượt tải

BitTorrent 7.8 Build 29676

BitTorrent7.8 Build 29676

Trình download Torrent mạnh mẽ

100 lượt tải

BitTorrent 7.7.3

BitTorrent7.7.3

Trình download torrent mạnh mẽ

572 lượt tải

BitTorrent 7.2.1 build 25202

BitTorrent7.2.1 build 25202

Trình download torrent mạnh mẽ

3,698 lượt tải

BitTorrent 6.3

BitTorrent6.3

Công cụ download files torrent hiệu quả

292 lượt tải

Góp ý
Về đầu trang