Phần mềm: Cerberus FTP Server 6.0.3.2

Cerberus FTP Server 6.0.3.2

Tự tạo FPT Server

Danh mục Công cụ mạng

Phần mềmFree

Ngày đăng11:49 AM 14.08.2013

Lượt xem1,596

Lượt tải93

Cerberus FTP Server

Thông tin chi tiết:

- FTP hoặc File Transfer Giao thức được sử dụng bởi cả hai chuyên gia và người sử dụng thường xuyên và bạn cần ứng dụng đáng tin cậy như Cerberus FTP Server, do đó bạn có thể chắc chắn rằng tất cả mọi thứ được thực hiện đúng. Hoặc bạn là một chuyên nghiệp sử dụng sản phẩm phần mềm này để tạo và duy trì các trang web và các máy chủ hoặc bạn chỉ muốn chia sẻ tập tin Cerberus FTP Server sẽ là giải pháp lý tưởng cho bạn. Chương trình này mã hóa combinessecure và hiệu suất mạnh mẽ.
- Cerberus hỗ trợ FTP, FTP trên TLS / SSL (FTPS và FTPES), File Transfer Protocol SSH2 (SFTP), và truy cập web của khách hàng qua giao thức HTTP và HTTPS. Cerberus FTP Server được thiết kế để sử dụng ít tài nguyên hệ thống và có thể nhanh chóng cấu hình để xác thực đối với Active Directory và LDAP.

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang