Phần mềm: CooLutils PDF Combine 3.1.16

CooLutils PDF Combine 3.1.16

Chuyển đổi, chỉnh sửa ảnh hàng loạt

Danh mục Thiết kế & Đồ họa

Phần mềmSerial

Ngày đăng5:55 PM 19.07.2013

Lượt xem1,806

Lượt tải81

CooLutils PDF Combine

Thông tin chi tiết:

PDF Combine có thể dễ dàng nối các file PDF lại với nhau. Bạn đang tìm kiếm một phần mềm vừa dễ sử dụng lại vừa có đầy đủ lựa chọn để đáp ứng nhu cầu bản thân? PDF Combine là công cụ hiệu quả và tiện dụng nhất hiện có.

- PDF Combine có thể dễ dàng:
Kết hợp các trang khác nhau của hóa đơn, báo cáo ngân hàng, hợp đồng hoặc ebook
Cho phép chọn thoải mái các file PDF
Hỗ trợ nhiều loại file PDF được tạo bởi các phần mềm khác nhau
Gợi ý thêm thông tin vào đường dẫn (ngày hoặc giờ)
Giữ cấu trúc folder nếu bạn kết hợp các folder phụ trong một folder.

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

Name: www.easyvn.net
Serial: 0mImNQwhonQ8r3RmvypbIH3hsdgxhDNBLI/4t+E/+ARmXMRxsrbQKjLGNmwUgPVyuTRo9RPlgn1wwOESheJPBQL8gDMI8ld0ZdiMD3JTTBw7sNbZsyujHPEHQS//gxnk1/nV7wtY//6u6tgODwvftqYf62m/l/V7Cx65h1iVQazg

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang