Download Dropbox

Tất cả phiên bản phần mềm Dropbox

Dropbox 2.4.6

Dropbox2.4.6

Lưu giữ hình ảnh đơn giản với Dropbox

1:59 PM 04.11.2013

Dropbox là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn mang theo tất cả tài liệu, ảnh và video tới bất cứ nơi nào. Điều này có nghĩa là tập tin bạn đã lưu vào Dropbox sẽ tự động lưu vào máy tính, điện thoại của bạn và cả trên website Dropbox. Dropbox...

Dropbox 2.5.29 Experimental

Dropbox2.5.29 Experimental

Truy cập kho dữ liệu của bạn từ mọi nơi

519 lượt tải

Dropbox 2.3.29 EXPERIMENTAL

Dropbox2.3.29 EXPERIMENTAL

Mang theo tất cả tài liệu, ảnh và video tới bất cứ nơi nào

86 lượt tải

Dropbox 2.3.21

Dropbox2.3.21

Sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí, đa năng

68 lượt tải

Dropbox 2.3.19

Dropbox2.3.19

Sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí, đa năng

44 lượt tải

Dropbox 2.2.13

Dropbox2.2.13

Sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí, đa năng

16 lượt tải

Dropbox 2.2.12

Dropbox2.2.12

Sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí, đa năng

45 lượt tải

Dropbox 2.2.10 Stable

Dropbox2.2.10 Stable

Sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí, đa năng

57 lượt tải

Dropbox 2.0.8

Dropbox2.0.8

Sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí, đa năng

50 lượt tải

Dropbox 2.1.2 Experimental

Dropbox2.1.2 Experimental

Sao lưu lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí đa năng

211 lượt tải

Góp ý
Về đầu trang