Phần mềm: DtSearch Developer 7.73.8129

DtSearch Developer 7.73.8129

Phần mềm tìm kiếm file trong máy tính

Danh mục Tiện ích

Phần mềmSerial

Ngày đăng8:29 PM 22.08.2013

Lượt xem1,198

Lượt tải46

DtSearch Developer

Thông tin chi tiết:

DtSearch Desktop đem đến cho bạn nhiều cách thức tìm kiếm hơn Windows. Chương trình chỉ mất 6 phút để tạo index các file thử nghiệm. Mặc định chương trình tạo index các file Excel (.xls), Word (.doc), RTF, text (.txt), Outlook Express, Outlook, PowerPoint, PDF, MBOX (Eudora, Netscape và các trình email khác), HTML và các file khác. Index bao gồm các thuộc tính, macro và nội dung ẩn khác trong file Office. Ngay cả với lượng thông tin tràn ngập này, DtSearch cũng trả về kết quả nhanh chóng. Thực tế, chương trình tìm thấy folder và các file email thử nghiệm nhanh cấp kỳ. 

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

Password: ENGINE7

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang