Download Hiren's BootCD

Tất cả phiên bản phần mềm Hiren's BootCD

Hiren's BootCD 15.2

Hiren's BootCD15.2

Đĩa Boot CD đa chức năng

6:18 PM 05.01.2013

Hiren’s BootCD là một CD khởi động bao gồm các chương trình chẩn đoán khác nhau như theo dõi phân vùng, đo hiệu năng hệ thống, sao chép đĩa và công cụ hình ảnh, công cụ phục hồi dữ liệu, công cụ MBR, công cụ BIOS, và nhiều công cụ khác giúp sửa các...

Hiren's BootCD 13.2

Hiren's BootCD13.2

Đĩa Boot CD đa chức năng nhiều tính năng cải tiến

18,214 lượt tải

Hiren's BootCD 12

Hiren's BootCD12

Đĩa Boot CD đa chức năng

6,108 lượt tải

Hiren's BootCD 10.6

Hiren's BootCD10.6

Đĩa Boot CD đa chức năng

45,487 lượt tải

Góp ý
Về đầu trang