Phần mềm: Jetico BestCrypt 8.25.2.2

Jetico BestCrypt 8.25.2.2

Mã hóa dữ liệu toàn diện nhất

Danh mục Diệt virus & Bảo mật

Phần mềmCrack

Ngày đăng2:41 AM 17.07.2013

Lượt xem1,783

Lượt tải105

Jetico BestCrypt

Thông tin chi tiết:

BestCrypt Mã hóa dữ liệu hệ thống cung cấp toàn diện nhất và dễ sử dụng lưu trữ dữ liệu an toàn và cơ sở kiểm soát truy cập có sẵn. Phương pháp mã hóa dữ liệu BestCrypt sử dụng thuật toán mã hóa được biết đến trên toàn thế giới và cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời chống lại sự truy cập dữ liệu trái phép. BestCrypt là dễ cài đặt, dễ sử dụng và hoàn toàn minh bạch cho các chương trình ứng dụng. Dữ liệu của bạn là mối quan tâm duy nhất của BestCrypt, và nó tăng cường quyền cơ bản của bạn để giữ tài liệu, kiến ​​thức thương mại độc quyền, và thông tin cá nhân, bí mật trong một thời trang.

- BestCrypt mã hóa dữ liệu tiên tiến và công nghệ cho phép cung cấp một cấp độ mới an ninh với tiêu chuẩn, chứng minh và công bố các thuật toán mật mã, nhập vào mật khẩu an toàn, và mã hóa minh bạch.
- BestCrypt tạo ra và hỗ trợ đĩa ảo được mã hóa, có thể nhìn thấy như những đĩa bình thường với các ký tự ổ đĩa tương ứng (ví dụ, D:, K:, Z:, tức là với bất kỳ ký tự ổ đĩa mà không được sử dụng bởi một thiết bị khác hệ thống).
- BestCrypt cho phép mã hóa dữ liệu với nhiều thuật toán mã hóa (AES, Blowfish, Twofish, CAST và những trình khác). Mỗi thuật toán được thực hiện với kích thước phím lớn nhất có thể được định nghĩa trong đặc tả của thuật toán. BestCrypt c.8 có thể sử dụng chế độ mã hóa LRW, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng làm việc trên cấp độ khu vực đĩa hơn và an toàn hơn so với chế độ phổ biến khác sử dụng trước đó (như Chaining Khối Cơ yếu (CBC) chế độ).
Các dữ liệu được lưu trữ trên một đĩa BestCrypt được lưu trữ trong file container. Một container là một tập tin, do đó, nó có thể sao lưu một container, di chuyển hoặc sao chép nó vào đĩa khác (CD-ROM hoặc mạng, ví dụ) và tiếp tục truy cập dữ liệu được mã hóa của bạn bằng cách sử dụng BestCrypt.
Bất kỳ ký tự ổ đĩa miễn phí trong hệ thống có thể được sử dụng để gắn kết và mở một tập tin chứa mã hóa cho việc truy cập. Với BestCrypt c.8 bạn có thể gắn kết tập tin chứa như một thư mục trên NTFS đĩa. Khi ổ đĩa ảo được mở ra, bạn có thể đọc và ghi dữ liệu như thể nó là một đĩa di động thông thường.
- BestCrypt phiên bản 8 cung cấp cho người dùng với một mức độ bảo mật cao hơn cũng như với một tập hợp các chức năng mới. Bên cạnh đó, có một số cách để mã hóa dữ liệu trong phiên bản 8:
Lưu trữ dữ liệu được mã hóa trong các thùng chứa và truy cập dữ liệu qua ổ đĩa ảo (như các phiên bản trước đây của phần mềm), mã hóa các tập tin vào nén duy nhất, và nếu cần thiết, tự giải nén lưu trữ (đọc thêm thông tin trong bài viết BCArchive);
Mã hóa và truy cập minh bạch toàn bộ các phân vùng Windows / lượng (đọc thêm thông tin trong bài viết BestCrypt Encryption Khối lượng).
- BestCrypt cho phép mã hóa dữ liệu với nhiều thuật toán mã hóa. Mỗi thuật toán được thực hiện với kích thước khóa lớn nhất có thể được định nghĩa trong đặc tả của thuật toán:
AES (Rijndael) - phím 256-bit.
Blowfish 448-bit chính.
CAST - phím 128-bit.
GOST 28.147-89 - 256 bit chính
RC6 - 256-bit chìa khóa.
Serpent - 256-bit chìa khóa.
Triple-Des - 168-bit chìa khóa.
Twofish - 256-bit chìa khóa.

- Lưu ý: BestCrypt c.8 cũng hỗ trợ các thuật toán sau đây để cung cấp khả năng tương thích với các phiên bản trước đó của phần mềm: Blowfish (256-bit key), Blowfish (128-bit key), DES (56-bit key).

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

1. Chạy bản Setup_jetico-bestcrypt-8-25-2-2 sau đó đóng chương trình lại.
2. Tiến hành Crack.
- Chép file Patch_privacy-protector-6-5-130428 trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt của phần mềm mặc định là ("C:\Program Files\Jetico\BestCrypt\")
- Khởi động file Patch_privacy-protector-6-5-130428 bấm Patch.
- Khởi động File "BestCrypt Control Panel", tiến hành Registration bằng cách chọn mục "Read from file" và chọn File "License" để Register.
3. Xong rùi đấy các bạn mở phần mềm sử dụng như thường

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang