Phiên bản MathType bạn đang xem hiện tại đã cũ, hãy xem và tải phiên bản mới MathType 6.8


Phần mềm: MathType 6.7a

MathType 6.7a

Soạn thảo các công thức toán học

Danh mục Ứng dụng văn phòng

Ngày đăng1:52 PM 16.12.2012

Lượt xem47,497

Lượt tải13,550

MathType

Thông tin chi tiết:

MathType là Phần mềm hỗ trợ gõ công thức toán học 1 cách trực quan khi soạn thảo văn bản.

Nếu như đã dùng chức năng gõ công thức toán học trong Microsoft Word, bạn sẽ rất dễ dàng dùng MathType, bởi vì MathType chính là bản mở rộng của công cụ đó (nó được Microsoft mua lại để tích hợp vào trình soạn thảo Microsoft Word).


MathType 6.7a | Soạn thảo các công thức toán học


MathType đưa ra cho bạn 1 bảng lựa chọn các kiểu kí hiệu toán học, từ các dấu tích phân, đạo hàm, các dấu vector, kí hiệu tổng sigma, dấu so sánh, … đến cả các kí tự toán học đặc biệt như alpha, beta, pi, … Đối với các biểu thức toán học phức tạp, bạn chỉ cần điền các giá trị vào các vị trí tương ứng, chúng sẽ hiển thị ngay cho bạn thấy và chỉnh sửa.


MathType 6.7a | Soạn thảo các công thức toán học

Hướng dẫn bẻ khóa:

Serial:
First Name: Anh
Last Name: Bao
Organization: www.easyvn.net
Product Key: MTWE671-011044-b1g65
Email address: [email protected]

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang