Download Media Player Classic Home Cinema

Tất cả phiên bản phần mềm Media Player Classic Home Cinema

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.154 Beta

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.154 Beta

Trình nghe nhạc và xem video chuyên nghiệp

1:29 PM 31.10.2013

Media Player Classic (MPC) là ứng dụng nghe nhìn đa phương tiện cho Microsoft Windows. Ứng dụng này bắt chước theo phiên bản Windows Media Player 6.4 nhưng tích hợp thêm rất nhiều chức năng của một trình chơi nhạc, xem phim hiện đại. Nó là chương trình chơi phương tiện mặc định...

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.127 Beta

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.127 Beta

Ứng dụng nghe nhìn đa phương tiện cho Microsoft Windows

576 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.7858 - FINAL

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.7858 - FINAL

Ứng dụng nghe nhìn đa phương tiện cho Microsoft Windows

1,562 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.7833 BETA

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.7833 BETA

Ứng dụng nghe nhìn đa phương tiện

407 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.7830 BETA

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.7830 BETA

Ứng dụng nghe nhìn đa phương tiện

81 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.7798 BETA

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.7798 BETA

Ứng dụng nghe nhìn đa phương tiện cho Microsoft Windows

95 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.7736

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.7736

Trình chơi media nhỏ gọn, mạnh mẽ

265 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.7725

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.7725

Trình chơi media nhỏ gọn, mạnh mẽ

171 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.7715

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.7715

Trình chơi media nhỏ gọn, mạnh mẽ

131 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.7691

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.7691

Trình chơi media nhỏ gọn, mạnh mẽ

196 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.7.0.7670

Media Player Classic Home Cinema1.7.0.7670

Trình chơi media nhỏ gọn, mạnh mẽ

272 lượt tải

Media Player Classic - Home Cinema 1.6.8.7117

Media Player Classic - Home Cinema1.6.8.7117

Xem các định dạng nhạc tốt hơn

181 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.6.8

Media Player Classic Home Cinema1.6.8

Trình chơi media nhỏ gọn, mạnh mẽ

606 lượt tải

Media Player Classic Home Cinema 1.6.6.6917

Media Player Classic Home Cinema1.6.6.6917

Trình chơi Media nhỏ

1,039 lượt tải

Góp ý
Về đầu trang