Phiên bản MICROSOFT .NET FRAMEWORK bạn đang xem hiện tại đã cũ, hãy xem và tải phiên bản mới MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.5.1 RC


Phần mềm: Microsoft .NET Framework 4.0.30319.1

Microsoft .NET Framework 4.0.30319.1

Nền tảng của các ứng dụng .NET

Danh mục Khác

Ngày đăng5:17 PM 16.12.2012

Lượt xem106,274

Lượt tải66,119

Microsoft .NET Framework

Thông tin chi tiết:

.NET Framework của Microsoft là một khung lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. Ngoài ra, khung lập trình .NET quản lý việc thực thi các chương trình .NET do đó người dùng cần phải cài .NET để có thể chạy các chương trình .NET.


Microsoft .NET Framework 4.0.30319.1 | Nền tảng của các ứng dụng .NET
Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang