Phần mềm: MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.5.1 RC

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.5.1 RC

Microsoft .NET Framework là chương trình hỗ trợ Windows thực thi các ứng dụng trên nền .NET.

Danh mục Khác

Phần mềmFree

Ngày đăng8:20 PM 12.09.2013

Lượt xem11,427

Lượt tải5,595

MICROSOFT .NET FRAMEWORK

Thông tin chi tiết:

Microsoft .NET Framework là chương trình hỗ trợ Windows thực thi các ứng dụng trên nền .NET. Chương trình cung cấp các thư viện những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.

Yêu cầu:

Hỗ trợ hệ điều hành:

Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3
Windows XP SP3
Windows Server 2003 SP2
Windows Vista SP1 or later
Windows Server 2008 (not supported on Server Core Role)
Windows 7
Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role)
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 SP1

Hỗ trợ phiên bản:
x86
x64

Yêu cầu phần cứng:
Pentium 1 GHz ttrowr lên với 512 MG RAm trở lên.

Ổ đĩa trống tối thiểu:
x86 – 600 MB
x64 – 1.5 GB
Yêu cầu khác
Windows Installer 3.1 trở lên.
Internet Explorer 5.01 trở lên.

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang