Download Mozilla Firefox

Tất cả phiên bản phần mềm Mozilla Firefox

Mozilla Firefox 25.0 Beta 12

Mozilla Firefox25.0 Beta 12

Trình duyệt internet mạnh mẽ

1:01 PM 28.10.2013

Mozilla Firefox nhanh hơn, bảo mật tốt hơn, dễ sử dụng hơn và mới hơn, phiên bản này đề ra tiêu chuẩn mới cho sự cải tiến trình duyệt web. Dự án Mozilla Firefox là sự chỉnh sửa các thành phần trong trình duyệt web của Mozilla, được viết bằng ngôn ngữ XUL và...

Mozilla Firefox 24.0 PORTABLE

Mozilla Firefox24.0 PORTABLE

Trình duyệt hoạt động rất nhanh chóng

1,170 lượt tải

Mozilla Firefox 24.0 Beta 5

Mozilla Firefox24.0 Beta 5

Trình duyệt Web nhanh chóng, hiệu quả

546 lượt tải

Mozilla Firefox 24.0 Beta 4

Mozilla Firefox24.0 Beta 4

Trình duyệt Web nhanh chóng, hiệu quả

310 lượt tải

Mozilla Firefox 24.0 Beta 3

Mozilla Firefox24.0 Beta 3

Trình duyệt Web nhanh chóng, hiệu quả

71 lượt tải

Mozilla Firefox 24.0

Mozilla Firefox24.0

Trình duyệt Web nhanh chóng, hiệu quả

893 lượt tải

Mozilla Firefox 23.0 Beta 10

Mozilla Firefox23.0 Beta 10

Trình duyệt Web nhanh chóng, hiệu quả

121 lượt tải

Mozilla Firefox 23.0 Beta 9

Mozilla Firefox23.0 Beta 9

Trình duyệt Web nhanh chóng, hiệu quả

101 lượt tải

Mozilla Firefox 23.0 Beta 8

Mozilla Firefox23.0 Beta 8

Trình duyệt Web nhanh chóng, hiệu quả

136 lượt tải

Mozilla Firefox 23.0

Mozilla Firefox23.0

Trình duyệt Web nhanh chóng, hiệu quả

247 lượt tải

Mozilla Firefox 21.0 Final

Mozilla Firefox21.0 Final

Trình duyệt Web nhanh chóng, hiệu quả

505 lượt tải

Mozilla Firefox 20.0 Beta 6

Mozilla Firefox20.0 Beta 6

Duyệt web nhanh hơn và an toàn hơn

872 lượt tải

Mozilla Firefox 20.0

Mozilla Firefox20.0

Trình duyệt web nhanh và ổn định

566 lượt tải

Mozilla Firefox 19.0

Mozilla Firefox19.0

Trình duyệt web nhanh và ổn định

1,337 lượt tải

Mozilla Firefox 18.0

Mozilla Firefox18.0

Trình duyệt web nhanh và ổn định

631 lượt tải

Mozilla Firefox 3.6.13 Final

Mozilla Firefox3.6.13 Final

Phần mềm duyệt web nhanh nhất

3,890 lượt tải

Mozilla Firefox 6.0

Mozilla Firefox6.0

Tiếng Anh Tiếng Việt

2,754 lượt tải

Mozilla Firefox 5.0

Mozilla Firefox5.0

mozilla-firefox-5-0-tieng-anh-tieng-viet

1,801 lượt tải

Mozilla Firefox 4.0 Final

Mozilla Firefox4.0 Final

Ngôn ngữ English và Việt Nam

7,854 lượt tải

Mozilla Firefox 3.6

Mozilla Firefox3.6

Firefox tiếng Anh và tiếng Việt

14,640 lượt tải

Mozilla Firefox 3.5.7

Mozilla Firefox3.5.7

Firefox tiếng Anh và tiếng Việt

1,614 lượt tải

Mozilla Firefox 3.5.6

Mozilla Firefox3.5.6

Trình duyệt web siêu tốc

707 lượt tải

Góp ý
Về đầu trang