Phần mềm: NeoPaint Portable 5.1.1

NeoPaint Portable 5.1.1

Vẽ chuyên nghiệp

Danh mục Không cài đặt

Phần mềmCrack

Ngày đăng11:42 PM 09.08.2013

Lượt xem3,643

Lượt tải333

NeoPaint Portable

Thông tin chi tiết:

- NeoPaint đầy đủ tính năng cho họa sĩ và studio cho nhiếp ảnh gia, rất dễ dàng để tìm hiểu, mạnh mẽ ! NeoPaint đủ đơn giản cho người mới bắt đầu, nhưng cũng được đóng gói với các tính năng mạnh mẽ và các công cụ cao cấp mà người sử dụng chuyên nghiệp sẽ mau chóng yêu thich . NeoPaint dễ dàng cho các nhà doanh nghiệp và người sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh và tạo ra đồ họa bắt mắt thú vị xuất bản desktop , thuyết trình, và Internet!

- Các định dạng file được hỗ trợ:
HDP - Microsoft HD Photo
ICO - Windows Icon
JPG - JPEG/JFIF
JP2/J2K - JPEG 2000
NPG - NeoPaint Layered Graphic
NPM - NeoPaint Mask
PAL - Palette File
PCX - ZSoft/PC Paintbrush
PNG - Portable Network Graphics
PSD - PhotoShop 3
ST - NeoPaint Stamp (DOS format)
STW - NeoPaint Stamp (Windows format)
TIFF - Tagged Image Format
TGA - Targa
WMF/EMF - Windows Meta File
and 35 RAW digital camera formats

- System Requirements:
Windows XP, Vista, Windows 7 or Windows 8-Desktop. Compatible with both 32-bit and 64-bit platforms; A hard disk with 11MB free space; 2GB Memory (4GB recommended); Mouse or other Windows-supported pointing device.

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang