Phần mềm: NsaSoft SpotAuditor 4.6.0

NsaSoft SpotAuditor 4.6.0

Phần mềm tìm lại mật khẩu

Danh mục Diệt virus & Bảo mật

Phần mềmCrack

Ngày đăng2:58 AM 17.07.2013

Lượt xem1,540

Lượt tải83

NsaSoft SpotAuditor

Thông tin chi tiết:

SpotAuditor là một tiện ích Windows mà cung cấp giải pháp toàn diện để khôi phục mật khẩu và các thông tin kinh doanh quan trọng được lưu trong máy tính.

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

1. Chạy bản Setup_nsasoft-spotauditor-4-6-0 sau đó đóng chương trình lại.
2. Tiến hành Crack.
- Chép file Patch_nsasoft-spotauditor-4-6-0 trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt của phần mềm mặc định là ("C:\Program Files\Nsasoft\SpotAuditor")
- Khởi động file Patch_nsasoft-spotauditor-4-6-0 bấm Patch.
3. Xong rùi đấy các bạn mở phần mềm sử dụng như thường

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang