Phần mềm: OPKF Office Product Key Finder 1.1.9.0

OPKF Office Product Key Finder 1.1.9.0

Tìm lại Key cài đặt Office

Danh mục Ứng dụng văn phòng

Phần mềmCrack

Ngày đăng12:42 AM 19.07.2013

Lượt xem2,451

Lượt tải190

OPKF Office Product Key Finder

Thông tin chi tiết:

- Sản phẩm Office Key Finder Recover Keys sản phẩm Microsoft Office 2010, 2007 và 2003 ...

- Các tính năng và lợi ích
Sản phẩm Office Key Finder là offline sản phẩm phần mềm công cụ tìm chìa khóa và cho phép để phục hồi và tìm microsoft văn phòng 25 ký tự mã khóa sản phẩm cho Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007 và Microsoft Office 2003 được cài đặt trên máy tính hoặc trên các máy tính mạng.
Để cài đặt hoặc cài đặt lại Microsoft Office, bạn phải có quyền truy cập vào khóa sản phẩm Microsoft Office (số, CD Key).
Với phần mềm sản phẩm Office Key Finder, bạn sẽ có thể để theo dõi số lượng các khóa sản phẩm Microsoft Office được cài đặt trong doanh nghiệp của bạn, tìm và phục hồi bị mất hoặc quên khóa sản phẩm MS Office.
Bạn có thể sao lưu nằm khóa sản phẩm Microsoft Office Registry File (reg), tiết kiệm như Tab Delimited Txt File (txt), CSV Comma Delimited (csv), Excel Workbook (xls), truy cập cơ sở dữ liệu (mdb), Web trang (html), SQLLite3 cơ sở dữ liệu hoặc dữ liệu XML (xml) tập tin, in danh sách chính hoặc sao chép tất cả vào clipboard. Tiện ích này có thể hữu ích nếu bạn bị mất chìa khóa sản phẩm và bạn muốn cài đặt lại nó.

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

1. Chạy bản Setup_opkf-office-product-key-finder-1-1-9-0 sau đó đóng chương trình lại.
2. Tiến hành Crack.
- Chép file Patch_opkf-office-product-key-finder-1-1-9-0 trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt của phần mềm mặc định là ("C:\Program Files\Nsasoft\OfficeProductKeyFinder")
- Khởi động file Patch_opkf-office-product-key-finder-1-1-9-0 bấm Patch.
3. Xong rùi đấy các bạn mở phần mềm sử dụng như thường

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang