Download PDF-XChange Viewer

Tất cả phiên bản phần mềm PDF-XChange Viewer

PDF-XChange Viewer 2.5 Build 190.0

PDF-XChange Viewer2.5 Build 190.0

Đọc và chỉnh sửa file .pdf

1:44 PM 16.12.2012

Có lẽ với người dùng khi đọc và hiệu chỉnh tập tin PDF, họ sẽ phải dùng hai công cụ được ưa dùng hiện nay là Foxit Reader và Adobe Arcobat Reader. Nhược điểm của hai chương trình trên là không cho đọc theo thẻ, không thể trích xuất hình ảnh từ tập...

PDF-XChange Viewer 2.0.42.0

PDF-XChange Viewer2.0.42.0

Xem và chỉnh sửa file .pdf

176 lượt tải

Góp ý
Về đầu trang