Phần mềm: PhpDesigner 8.1.2

PhpDesigner 8.1.2

Công cụ lập trình PHP

Danh mục Thiết kế & Đồ họa

Phần mềmSerial

Ngày đăng11:59 PM 17.07.2013

Lượt xem4,688

Lượt tải588

PhpDesigner

Thông tin chi tiết:

PhpDesigner không chỉ hỗ trợ PHP mà còn các ngôn ngữ web khác như HTML, MySQL, XML, CSS, JavaScript, VBScript, Java, C#, Perl, Python và Ruby!
Hỗ trợ cho các nhà phát triển WAMP/LAMP and AJAX thông qua tính năng đánh dấu cú pháp thông minh, tự động chuyển đổi giữa các bộ đánh dấu cho PHP, HTML, CSS, và JavaScript dependant phụ thuộc vào vị trí của bạn trong tài liệu và làm mờ phần mã còn lại.

- Tính năng:
Syntax Highlighters (đánh dấu cú pháp)
Chỉnh sửa thông minh và nâng cao
Quản lí file và dự án
PHP
Debug/Run & Preview(gỡ rối/chạy và xem trước)
HTML/XHTML
Hướng dẫn tích hợp
Thư viện mã
Các công cụ
Mã hóa file

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

Username : easyvn.net
Email : [email protected]
Company : www.easyvn.net
Key : CBB2A64B5B48F8AF8A23A79A79AD1A81A81A41AC1AC1AC1AC1AC1A3E6BB2
Validation key: 8CL234

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang