Phần mềm: Picture Cutout Guide 2.3

Picture Cutout Guide 2.3

Phần mềm tách nền đơn giản

Danh mục Thiết kế & Đồ họa

Ngày đăng7:53 PM 23.12.2012

Lượt xem6,929

Lượt tải1,087

Picture Cutout Guide

Thông tin chi tiết:

Picture Cutout Guide cho phép bạn tách một đối tượng khỏi ảnh nền và dán đối tượng đó sang ảnh khác.

Picture Cutout Guide 2.3 | Phần mềm tách nền đơn giản
Picture Cutout Guide 2.3 | Phần mềm tách nền đơn giản


Các công cụ:
- Wide Edge: Công cụ này cho phép bạn tách một đối tượng từ nền của nó, để áp dụng hiệu ứng nền (điền, bóng, mờ), và lưu giữ riêng biệt để sau đó dán lên ảnh khác. 
- Size: điều chỉnh kích thước của các công cụ.
- Separate: bắt đầu tách một đối tượng từ nền của nó. 
- Effect: áp dụng một hiệu ứng nền đã chọn. 
- Swap: hoán đổi đối tượng và hình nền của nó. (Một hiệu ứng phải được áp dụng trước đó)
- Store: dán đối tượng lên ảnh khác.
- Done: kết thúc xử lý .
- Background: Color: điền vào nền bằng cách chọn màu sắc. 
- Background: Shadow: làm giảm độ sáng nền. 
- Background: Blur: làm mờ nền. 
- Background: Monochrome: làm cho nền đen trắng.

Picture Cutout Guide 2.3 | Phần mềm tách nền đơn giản

 

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang