Phần mềm: PL/SQL Developer 10.0.3.1701

PL/SQL Developer 10.0.3.1701

Giúp bạn truy vấn SQL dễ dàng

Danh mục Thiết kế & Đồ họa

Phần mềmSerial

Ngày đăng1:37 AM 18.07.2013

Lượt xem11,636

Lượt tải2,461

PL/SQL Developer

Thông tin chi tiết:

SQL Developer của Oracle dùng để xây dựng và phát triển CSDL. Là một môi trường phát triển tích hợp nhằm mục đích phát triển của các đơn vị chương trình lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Oracle.
- View các object của database.
- Chạy các câu lệnh SQL và SQL script, và debug các câu lệnh đó.

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

Product Code: ljlhvcmfdewhugsaz4c9faldmv5trlexvv
Serial Number: 131746
Password :xs374ca

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang