Phần mềm: Product Key Explorer Portable 3.3.8.0

Product Key Explorer Portable 3.3.8.0

Tìm Key sản phẩm phần mềm trong máy tính

Danh mục Không cài đặt

Phần mềmCrack

Ngày đăng2:22 PM 09.08.2013

Lượt xem4,521

Lượt tải906

Product Key Explorer Portable

Thông tin chi tiết:

- Product Key Explorer hiển thị Key sản phẩm cho Windows, MS Office, SQL Server và hơn 200 sản phẩm phần mềm khác được cài đặt trên các máy tính mạng cục bộ hoặc từ xa của bạn.

- Để cài đặt hoặc cài đặt lại Microsoft Office, Windows, hoặc phần mềm thương mại khác, bạn buộc phải có một Serial Key sản phẩm (CD Key) cho sản phẩm đó. Product Key Explorer truy Serial Keys máy tính mạng và cho phép để bảo vệ công ty của bạn không cần phải sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền trên mạng . Với phần mềm này, bạn sẽ có thể để theo dõi số lượng giấy phép phần mềm được cài đặt trong doanh nghiệp , tìm và phục hồi một Key sản phẩm bị mất hoặc quên mật khẩu, lưu trữ và giữ một bản sao lưu cập nhật của tất cả các Key giấy phép phần mềm của bạn ở một vị trí trung tâm. Công cụ tuyệt vời cho các quản trị mạng, hoặc các doanh nghiệp trải qua một giấy phép phần mềm phù hợp.
- Product Key Explorer là một tiện ích mạnh mẽ có thể giúp bạn khôi phục lại các CD Key bị mất cho nhiều sản phẩm phổ biến (bao gồm cả Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Office ...) Product Key Explorer tự động phục hồi Serial Keys của hệ thống hiện tại và lấy Key sản phẩm từ các máy tính mạng. Phần mềm này cho phép để bảo vệ công ty của bạn không cần phải sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền trên mạng .
- Bạn có thể sao lưu các Key sản phẩm vào Registry File (. Reg), lưu trữ như Tab phân cách Txt File (txt), phân cách CSV Comma (csv), Excel Workbook (xls), truy cập cơ sở dữ liệu (mdb), Web Page (. html) hoặc dữ liệu XML (xml). , in danh sách key hoặc sao chép tất cả vào clipboard. Chỉ cần nhấp chuột vào danh sách chính và chọn tùy chọn thích hợp.

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang