Phần mềm: Raise Data Recovery For FAT 5.10.1

Raise Data Recovery For FAT 5.10.1

Phục hồi dữ liệu hiệu quả

Danh mục Tiện ích

Phần mềmSerial

Ngày đăng1:07 AM 24.08.2013

Lượt xem1,386

Lượt tải101

Raise Data Recovery For FAT

Thông tin chi tiết:

Raise Data Recovery là một nhóm Phần mềm được thiết kế để hỗ trợ người sử dụng trong quá trình khôi phục từng dạng hệ thống file. Chẳng hạn, Raise Data Recovery for XFS chỉ có thể truy cập và khôi phục dữ liệu từ hệ thống file XFS.
Nó cho phép bạn khôi phục dữ liệu vô tình bị xóa hoặc dữ liệu bị mất do hư hại hệ thống file sau khi format đĩa cứng, lỗi phần cứng hoặc Phần mềm, virus tấn công, sụt nguồn,… Hơn nữa, nó phù hợp cho việc khôi phục dữ liệu từ nhiều thiết bị khác nhau chẳng hạn như máy tính, ổ USB flash, thẻ nhớ của máy ảnh/camera, ổ cứng ngoài,…

Tính năng:
- Tìm kiếm hiệu quả những hệ thông file định dạng XFS bị mất và khôi phục file bị xóa hoặc mất.
- Cho phép truy cập dữ liệu trên tất cả hệ thống file được hỗ trợ, bao gồm cả hệ thống file được lưu trữ trên hình ảnh đĩa, đĩa ảo, lưu trữ RAID,…
- Cho phép mở hình ảnh đĩa và đĩa ảo được tạo ra bởi các máy ảo của những nhà sản xuất phần mềm hàng đầu như VMware Player, VMware Workstation, Microsoft Virtual PC, Microsoft Hyper-V, Parallels Desktop,…
- Hỗ trợ truy cập hoặc khôi phục dữ liệu đã mật từ hình ảnh đĩa và đĩa ảo.
- Tùy thuộc vào từng trường hợp mà phần mềm có thể đọc hoặc phân tích dữ liệu hệ thống file để tìm ra những file bị mất. Trong trường hợp dữ liệu bị mất vĩnh viễn, nó có thể dự đoán sự phân bổ file dựa trên đặc điểm hệ thống file, sự phân bổ các file khác và phân tích nội dung file để khôi phục dữ liệu.

Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

Name: www.easyvn.net
Serial: 52953924-2F566C9F-04DF659C-3BB9737B-D29D2C2A-D95B073F

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang