Phần mềm: Roguekiller Portable 8.6.7

Roguekiller Portable 8.6.7

Chương trình chống phần mềm độc hại

Danh mục Không cài đặt

Phần mềmCrack

Ngày đăng12:16 PM 01.09.2013

Lượt xem1,758

Lượt tải137

Roguekiller Portable

Thông tin chi tiết:

RogueKiller là một chương trình chống phần mềm độc hại được viết bằng C và có khả năng phát hiện và loại bỏ malware phổ biến và một số mối đe dọa tiên tiến như rootkit, rogue, sâu, ...
Dựa vào cách thức chung để tìm malware bởi hành vi của nó (heuristics), phân tích chống phần mềm độc hại cổ điển (phát hiện chữ ký) và hack không dựa vào tư liệu, RogueKiller có thể tìm thấy / loại bỏ hầu hết các malware cơ bản (rogues, trojan, ...) và một số mối đe dọa tiên tiến như ZeroAccess hoặc TDSS mà giống như rootkit.

RogueKiller là một chương trình chống phần mềm độc hại có kích thước nhẹ được duy trì bởi một nhóm nhỏ, và do đó phát hiện dựa trên "hầu hết các mối đe dọa lây lan" mới . Được phản ứng một cách nhanh chóng để tích hợp phát hiện và loại bỏ những gì chúng ta nghĩ rằng có thể là một mối đe dọa toàn cầu và ảnh hưởng đến một số lượng lớn người sử dụng trên toàn thế giới.
- Giết các quy trình độc hại
- Làm ngưng các dịch vụ độc hại
- Dỡ bỏ các file DLL độc hại từ quá trình
- Tìm / giết tiến trình ẩn độc hại
- Tìm và loại bỏ các mục tự khởi động độc hại, bao gồm:
Registry keys (RUN/RUNONCE, …)
Lên lịch trình nhiệm vụ (1.0/2.0)
Thư mục khởi động
- Tìm và loại bỏ sự chiếm đoạt registry, bao gồm:
Shell / Load entries
Extension association hijacks
DLL hijacks

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang