Phần mềm: SoftInterFace Convert XLS 6.71

SoftInterFace Convert XLS 6.71

Chuyển đổi File EXL nhanh chóng

Danh mục Ứng dụng văn phòng

Phần mềmSerial

Ngày đăng2:06 PM 18.07.2013

Lượt xem1,223

Lượt tải67

SoftInterFace Convert XLS

Thông tin chi tiết:

Convert XLS là một ứng dụng rất đơn giản để sử dụng, nhưng lại có tiện ích chuyển đổi Excel tinh vi được thiết kế đặc biệt cho file Excel, văn bản và CSV (ký tự / dấu phẩy phân cách). Đây chính là công cụ hoàn hỏa nếu bạn cần phải chuyển đổi / thao tác một hoặc hàng ngàn tập tin, nằm ​​trong một hoặc nhiều thư mục! Chuyển đổi có thể được thực hiện 10-15 lần nhanh hơn mà không có MS Excel. Lặp lại nhiệm vụ chuyển đổi phức tạp chỉ đơn giản bằng cách khôi phục 'Conversion Jobs' - "Việc chuyển đổi" trước. Một 'Conversion Job' consists of all 'Conversion Tasks' - "Chuyển đổi công việc" bao gồm tất cả "Nhiệm vụ chuyển đổi" mà bạn chỉ định để được thực hiện trong giao diện người dùng "Chuyển đổi XLS". Mỗi nhiệm vụ có thể được trình bày chi tiết cùng một lúc với giao diện người dùng thân thiện 'Chuyển đổi XLS'. Điều này làm cho công việc tương lai của bạn để thao tác và chuyển đổi XLS / XLSX / CSV / TXT tập tin trên một cơ sở nỗ lực mindless thường xuyên!

- Language: Multilingual

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

Name: www.easyvn.net
Serial: 0001014014-000A-001-001-7232

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang