Phần mềm: SQLite Expert Professional Portable 3.4.58.2286

SQLite Expert Professional Portable 3.4.58.2286

Quản lý cơ sở dữ liệu SQLite3 dễ dàng

Danh mục Không cài đặt

Phần mềmCrack

Ngày đăng1:17 PM 12.08.2013

Lượt xem2,798

Lượt tải502

SQLite Expert Professional Portable

Thông tin chi tiết:

- SQLite Expert Professional là một công cụ trực quan mạnh mẽ cho phép bạn dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu SQLite3 của mình.

- Một số tính năng chính:
Dễ dàng chuyển đổi cơ cấu, chỉ mục.... mà không làm mất dữ liệu đã tồn tại trong bảng.
Tạo cơ sở dữ liệu SQLite3, xem và thay đổi các thông số cơ sở dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn và chân không (compact) cơ sở dữ liệu.
Dễ dàng chuyển dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu SQLite.
Hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu trong các lưới điện, bao gồm BLOB và các hình ảnh. Hỗ trợ BMP, JPG, PNG, GIF và các định dạng hình ảnh ICO.
Thực hiện các truy vấn SQL và kết quả hiển thị trong lưới điện hoặc trong văn bản.

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang