Phần mềm: TweakNow RegCleaner 7.2.6

TweakNow RegCleaner 7.2.6

Làm sạch Registry

Danh mục Tiện ích

Phần mềmFree

Ngày đăng10:28 PM 26.07.2013

Lượt xem1,543

Lượt tải178

TweakNow RegCleaner

Thông tin chi tiết:

- TweakNow RegCleaner là chương trình miễn phí giúp làm sạch registry của các mục không cần thiết , giúp cải thiện hiệu suất máy tính .
TweakNow RegCleaner Sau một thời gian dài, sau khi cài đặt và gỡ bỏ nhiều ứng dụng, Windows registry của bạn có thể chứa một số lượng lớn các registry không cần thiết. Điều này làm tăng kích thước registry và do đó sẽ làm chậm máy tính của bạn, bởi vì Windows sẽ cần thêm thời gian để tìm kiếm, tải, và đọc dữ liệu từ Registry. Để giữ cho máy tính của bạn trong hoạt động cao nhất, bạn nên quét Registry.
TweakNow RegCleaner nhanh chóng quét registry, tìm giá trị chưa sử dụng và loại bỏ chúng.

- Các tính năng chính của TweakNow RegCleaner:
Nhanh chóng: sử dụng một động cơ hiệu suất cao, TweakNow RegCleaner 2011 6.2.1 nhanh chóng quét registry để tìm các mục lỗi thời.
Chính xác: sử dụng thuật toán phức tạp TweakNow RegCleaner 2011 6.2.1 nhận dạng chính xác các mục lỗi thời.
An toàn: TweakNow RegCleaner 2011 6.2.1 tự động tạo file sao lưu trước khi xóa các mục lỗi thời trong registry của bạn.

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang