Phiên bản Unlocker Portable bạn đang xem hiện tại đã cũ, hãy xem và tải phiên bản mới Unlocker Portable 1.9.2


Phần mềm: Unlocker 1.9.1

Unlocker 1.9.1

Xóa các file, thư mục cứng đầu không delete được

Danh mục Tiện ích

Ngày đăng2:21 PM 09.12.2012

Lượt xem51,485

Lượt tải17,250

Unlocker

Thông tin chi tiết:

Unlocker là một phần mềm mở rộng cho phép bạn với một cái click phải chuột trên file hoặc folder có thể tống khứ các thông báo lỗi như: "error deleting file or folder, cannot delete folder: it is used by another person or program".


Unlocker 1.9.1 | Xóa các file, thư mục cứng đầu không delete được


Giúp xóa các file, thư mục bị thông báo lỗi như :
- Cannot delete file: Access is denied
- There has been a sharing violation.
- The source or destination file may be in use.
- The file is in use by another program or user.
- Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang