Phần mềm: Windows Firewall Control 4.0.2.0

Windows Firewall Control 4.0.2.0

Kiểm soát tường lửa của Windows

Danh mục Diệt virus & Bảo mật

Phần mềmFree

Ngày đăng8:27 AM 19.09.2013

Lượt xem3,131

Lượt tải303

Windows Firewall Control

Thông tin chi tiết:

Windows Firewall Control là phần mềm miễn phí kiểm soát tường lửa của Windows. Nó bảo vệ những ứng dụng, tài liệu của các bạn trước việc máy tính tham gia nối mạng và cho phép bạn kiểm soát kẽ hở thông tin cá nhân qua truyền thông mạng bởi các chức năng ứng dụng và kiểm soát của chương trình…

Quản lý và đồng bộ hóa những kết nối tiêu chuẩn (firewall/router), đánh giá và linh hoạt trong việc trao đổi thông tin giữa các ứng dụng của máy bạn và môi trường mạng.

System Requirements
- Microsoft .NET Framework version 4.0
- Compatible with all 32bit and 64bit versions of Windows 8 Consumer Preview, Windows 7 and Windows Vista.
- The following Windows services are required to be enabled for Windows Firewall Controlto run:
"Windows Firewall", "TCP/IP NetBIOS Helper", "Workstation" and "DNS Client".

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang