Phần mềm: WinEdt 8.0 Build 20130513

WinEdt 8.0 Build 20130513

Trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ

Danh mục Ứng dụng văn phòng

Phần mềmCrack

Ngày đăng11:18 PM 18.07.2013

Lượt xem2,488

Lượt tải532

WinEdt

Thông tin chi tiết:

- WinEdt là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ và linh hoạt cho Windows. WinEdt được sử dụng như là một front-end cho các trình biên dịch và hệ thống sắp chữ, chẳng hạn như TeX, HTML hoặc NSIS.
- WinEdt được sử dụng như là một front-end cho các trình biên dịch và hệ thống sắp chữ, chẳng hạn như TeX, HTML hoặc NSIS. WinEdt có thể được tùy biến cho chế độ khác nhau và chức năng kiểm tra các thiết lập của nó hỗ trợ đa ngôn ngữ.

- Yêu cầu:Windows 2K/XP/Vista/XPx64/Vista64/7/7x64

Hình ảnh:

Hướng dẫn bẻ khóa:

1. Chạy bản Setup_winedt-8-0-build-20130513 sau đó đóng chương trình lại.
2. Tiến hành Crack.
- Chép file Patch_winedt-8-0-build-20130513 trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt của phần mềm mặc định là ("C:\Program Files\WinEdt Team\WinEdt 8")
- Khởi động file Patch_winedt-8-0-build-20130513 bấm Patch.
3. Xong rùi đấy các bạn mở phần mềm sử dụng như thường

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang