Phần mềm: WorkTracer 5.0

WorkTracer 5.0

Phần mềm quản lý, sửa chữa Shop

Danh mục Tiện ích

Phần mềmFree

Ngày đăng11:42 AM 19.07.2013

Lượt xem1,209

Lượt tải33

WorkTracer

Thông tin chi tiết:

WorkTracer là một gói phần mềm dựa trên Windows không tốn kém cho các cửa hàng sửa chữa vừa đến nhỏ. Nó rất đơn giản để sử dụng, nhân viên của bạn sẽ không cần đào tạo đặc biệt, chỉ là một sự hiểu biết cơ bản của Windows. Cũng như hợp lý hóa việc theo dõi và quản lý việc sửa chữa, chương trình có một điểm bán hàng của mô-đun trong đó quản lý bán hàng hóa.

Hình ảnh:

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang