Tài liệu: Bài tập toán cao cấp

Bài tập toán cao cấp

Danh mục Giáo dục - Học tập

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem5,843

Lượt tải832

Bài tập toán cao cấp

Thông tin chi tiết:

Đại số tuyến tính và Hình học giải tích. 

1. Số phức
2. Đa thức và hàm hữu tỉ  
3. Ma trận. Định thức
4. Hệ phương trình tuyến tính
5. Không gian Euclide Rn
6. Dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai
7. Giới hạn và liên tục của hàm số
8. Phép tính vi phân hàm một biến
9. Phép tính vi phân hàm nhiều biến

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang