Tài liệu: English Study 2009

English Study 2009

Danh mục Ngoại ngữ

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem3,975

Lượt tải644

English Study 2009

Thông tin chi tiết:

Long dài, short ngắn, tall cao. Here đây, there đó, which nào, where đâu. Sentence có nghĩa là câu. Lesson bài học, rainbow cầu vồng. Husband là đức ông chồng. Daddy cha bố, please don't xin đừng. Darling tiếng gọi em cưng. Merry vui thích, cái sừng là horn. Rách rồi xài đỡ chữ torn. To sing là hát, a song một bài...

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang