Tài liệu: Giáo trình kỹ thuật đồ họa

Giáo trình kỹ thuật đồ họa

Danh mục Tin học

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem3,143

Lượt tải572

Giáo trình kỹ thuật đồ họa

Thông tin chi tiết:

Trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự mình thiết kế để vẽ và tô một hình nào đó ( chương 1 và 2).
Nội dung thứ hai đề cập đến đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều bao gồm các phép biến đổi Affine, windowing và clipping, quan sát ảnh ba chiều qua các phép chiếu, khử các mặt khuất và đường khuất, thiết kế đường cong và mặt cong (từ chương 3 đến chương 7).

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang