Tài liệu: Giáo trình pháp luật đại cương

Giáo trình pháp luật đại cương

Danh mục Giáo dục - Học tập

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem8,750

Lượt tải1,460

Giáo trình pháp luật đại cương

Thông tin chi tiết:

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước 
Bài 2: Những vấn đề cơ bản của pháp luật
Bài 3: Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Bài 4: Hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật
Bài 5: Quan hệ pháp luật
Bài 6: Thực hiện pháp luật – Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý
Bài 7: Pháp chế XHCN – Nhà nước pháp quyền
Bài 8: Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang