Tài liệu: Học tiếng Nhật cơ bản

Học tiếng Nhật cơ bản

Danh mục Ngoại ngữ

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem8,004

Lượt tải1,417

Học tiếng Nhật cơ bản

Thông tin chi tiết:

Những động từ và tính từ tiếng Nhật hay dùng. Tài liều gồm 3 file...

Tính từ tiếng Nhật (84.2 kB)
40 động từ tiếng Nhật (1.1 MB)
Tính từ tiếng Nhật (Kana) (1.7 MB)

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang