Tài liệu: Lý Thuyết Kiểm Toán

Lý Thuyết Kiểm Toán

Danh mục Giáo dục - Học tập

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem2,705

Lượt tải214

Lý Thuyết Kiểm Toán

Thông tin chi tiết:

Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán
•Bản chất của kiểm toán
•Đối tượng, chức năng của kiểm toán và mối quan hệ giữa kế toán với kiểm toán
•Các loại hình tổ chức kiểm toán
•Kiểm toán viên
•Tổ chức và hoạt động của công ty kiểm toán độc lập
•Chuẩn mực kiểm toán
•Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang