Tài liệu: Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Danh mục Ngoại ngữ

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem2,551

Lượt tải398

Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Thông tin chi tiết:

Bài 1: Thì của động từ 
Bài 2: Thể thụ động
Bài 3: Sự hoà hợp giữa chủ từ và động từ
Bài 4: Câu nói trực tiếp và gián tiếp .
Bài 5: Câu điều kiện và câu ao ước
Bài 6: Sự đảo ngữ .
Bài 7: Từ định lượng
Bài 8: Mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ .
Bài 9: Danh động từ và động từ nguyên mẫu có “to”
Bài 10: Từ loại .
Bài 11: So sánh tính từ và trạng từ
Bài 12: Cách thành lập từ
Bài 13: Chuyển đổi câu
Phụ lục: Động từ bất quy tắc thường gặp .

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang