Tài liệu: Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Danh mục Giáo dục - Học tập

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem2,943

Lượt tải274

Quản trị bán hàng

Thông tin chi tiết:

Quyển sách này được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tư duy trong việc thực hiện công việc quản trị bán hàng.
Giới thiệu môn học

Chương 1 : Khái quát về quản trị bán hàng
Chương 2 : Bản chất của nghề bán hàng
Chương 3 : Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp
Chương 4 : Lãnh đạo – phân tích – dự báo – hạn ngạch – lập ngân sách bán hàng
Chương 5 : Quản lý năng suất của lực lương bán hàng
Chương 6 : Xây dựng đội ngũ bán hàng: tuyển dụng và lựa chọn
Chương 7 : Thực hiện chương trình huấn luyện
Chương 8 : Quản lý đội ngũ bán hàng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang