Tài liệu: Tự học Matlab

Tự học Matlab

Danh mục Tin học

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem2,809

Lượt tải343

Tự học Matlab

Thông tin chi tiết:

Chương 1 Cơ sở MatLab 
Chương 2 Thư viện toán học kiểu ký tự (symbolic MatLab)
Chương 3 Ma trận và mảng trong MatLab
Chương 4 Đồ hoạ Trong MatLab
Chương 5 Cơ sở phương pháp tính
Chương 6 Mô hình hoá, Mô phỏng hệ thống động sử dụng Simulink
Chương 6 Ứng dụng tính toán trong MatLab

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang