Tài liệu: Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt - Anh thông dụng

Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt - Anh thông dụng

Danh mục Ngoại ngữ

Ngày đăng1:43 PM 17.12.2012

Lượt xem4,692

Lượt tải822

Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt - Anh thông dụng

Thông tin chi tiết:

Hiện nay trong mảng nghiên cứu, biên soạn thành ngữ, tục ngữ tiếng anh mới chỉ có các sách Anh - Việt là tương đối phong phú, còn hầu như chưa có cuốn Việt - Anh nào là đầy đủ và có độ chính xác cao. Trong khi đó, một cuốn thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt - Anh là rất cần thiết...

Bình luận:

Thông báo lỗi và các vấn đề phát sinh.

Góp ý
Về đầu trang